ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุรชัย บุญวรเศรษฐ์
ชื่อเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความล้มเหลวของโครงการผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซลชุมชน ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Problem solving guidelines for failure of production and sale of community - based Bio diesel project, Nong Kaew Sub - district, Hang Dong District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต;เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- หางดง (เชียงใหม่);เชื้อเพลิงทดแทน
จำนวนหน้า ญ, 72 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ส่งเสริมการเกษตร) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-68
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556