ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วาริษา รอดน้อย
ชื่อเรื่อง การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์กับการพ้นระยะพักตัวของกล้วยไม้ดินว่านจูงนาง = Changes of environment related to dormancy breaking of terrestrial orchid Geodorum
หัวเรื่อง ว่านจูงนาง;กล้วยไม้ดิน
จำนวนหน้า ฎ, 51 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชสวน) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: หน้า 47-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2556