ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ประภัสสร ทองเล่ม
ชื่อเรื่อง ผลของการจัดการไนโตรเจนและแคลเซียมต่อคุณภาพการสีและปริมาณความเข้มข้นของ 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข 15 = Effects of nitrogen and calcium management on milling quality and 2-acetyl-1-pyrroline concentration in rice cv. KDML105 and RD15
หัวเรื่อง ข้าว -- พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105;ข้าว -- พันธุ์ กข 15;การสีข้าว
จำนวนหน้า ณ, 103 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 62-66
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557