ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จรรยา สมพมิตร
ชื่อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเคลือบน้ำมันหอมระเหยกานพลูและพอลิอะคริลาไมด์เพื่อควบคุมเชื้อราที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ = Enhancing efficiency of clove essential oil and polyacrylamind coating for controlling corn seed borne fungi
หัวเรื่อง น้ำมันหอมระเหย;ข้าวโพด -- เมล็ดพันธุ์;เชื้อรา -- การควบคุม
จำนวนหน้า ฎ, 84 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชไร่) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-76
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555