ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Rungusa Pantan
ชื่อเรื่อง Effect of 16-O-Acetyldihydroisosteviol (ADIS) on vasorelaxant activity of endothelium-independent pathway in rat aorta = ผลของ 16-O-Acetyldihydroisosteviol (ADIS) ต่อการคลายตัวของหลอดเลือดเอออร์ตาของหนู ผ่านกลไก endothelium-independent
หัวเรื่อง Blood-vessels;Rats
จำนวนหน้า xv, 70 p. : ill.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2013
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Anatomy
โน้ต Thesis (Master of Science (Anatomy)) Chiang Mai University;Bibliography: p. 60-68
ภาษา English
ปีการศึกษา 2013