ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นุชจารี มงคล
ชื่อเรื่อง คุณสมบัติไดอิเล็กทริกของข้าวเปลือกเก็บเกี่ยวใหม่ และการตอบสนองต่อการลดความชื้นด้วยคลื่นความถี่วิทยุ = Dielectric properties of freshly harvested Paddy Rice and their responses to radio frequency drying technique
หัวเรื่อง ข้าวเปลือก -- การอบแห้ง;ข้าวเปลือก -- การเก็บและรักษา;เครื่องลดความชื้นผลิตผลเกษตร
จำนวนหน้า ฎ, 88 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) พืชไร่) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 57-65;บรรณานุกรม: แผ่น 33
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557