ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุธิรา แน่นอุดร
ชื่อเรื่อง การใช้น้ำแข็งแห้งในการควบคุมเรือด Cimex hemipterus (Fabricius) = Use of Solid Carbon Dioxide for Controlling Bed Bug Cimex hemipterus (Fabricius)
หัวเรื่อง เรือด -- การควบคุมทางชีววิทยา;เรือด
จำนวนหน้า ญ, 45 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชากีฏวิทยา
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) กีฏวิทยา) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 23-27
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2557