ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรรณิการ์ บัวลอย
ชื่อเรื่อง การใช้คลื่นความถี่วิทยุในการควบคุมมอดแป้ง Tribolium castaneum (Herbst) ในอาหารสัตว์ = Using radio frequency to control red flour beetle, Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera Tenebrionidae), in feel
หัวเรื่อง คลื่นความถี่วิทยุ;เทคโนโลยีการผลิตอาหาร;เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
จำนวนหน้า ช, 47 : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 43-47
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552