ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จารุวรรณ อ่านพาณิชย์
ชื่อเรื่อง สมรรถภาพการเจริญเติบโตและโปรตีนย่อยได้สิ้นสุดที่ปลายลำไส้เล็กของสุกรรุ่นที่ได้รับอาหารที่มีสารปรับสมดุลสารละลายไฟฟ้า และโปรตีนระดับต่างๆ = Growth performance and ileal protein digestibility of growing pig fed with diets varying in dietary electrolyte balance and protein levels
หัวเรื่อง สุกร -- อาหาร;โปรตีน;อาหารสัตว์;สุกร -- การเจริญเติบโต
จำนวนหน้า ท, 108 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 84-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2548