ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง แสงธิฌา แสงดาวเรือง
ชื่อเรื่อง การเพิ่มสมรรถภาพการผลิตไข่และการฟักออกของแม่ไก่พื้นเมืองภายใต้สภาพการจัดการของเกษตรกรรายย่อย = Egg production and hatchability improvement of native chicken under the management of small farm holders
หัวเรื่อง ไก่ -- ไข่;ไข่ -- การผลิต;ไข่ -- การฟัก;ไก่ -- พันธุ์พื้นเมือง
จำนวนหน้า ด, 113 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 38-41
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549