ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์
ชื่อเรื่อง การคัดเพศตัวอ่อนโคโดยใช้โมโนโคลนอลแอนติบอดี ต่อ เอช-วาย แอนติเจน และปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เรส = Sexing of cow embryos by using of monoclonal antibodies to H-Y antigen and polymerase chain reaction
หัวเรื่อง โค -- การปรับปรุงพันธุ์;โค -- ตัวอ่อน;โค -- คัพภวิทยา;ปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส
จำนวนหน้า ฑ, 83 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-70
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2547