ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กรองสุรางค์ ดำรงศรี
ชื่อเรื่อง ผลของโมโนโคลนอลแอนติบอดีที่ต้านแอนติเจนจากโคฟรีเชียนเพศผู้กำกับปฏิกริยาความเป็นพิษต่อสเปิร์นโคขาวลำพูน = Effects of monoclonal antibody against friesian male cattle antigen on cytotoxic reaction of white Lamphun cattle sperm
หัวเรื่อง โค -- การปรับปรุงพันธุ์;โค -- การขยายพันธุ์;โค -- พันธุ์ขาวลำพูน
จำนวนหน้า ฑ, 81 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 65-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552