ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรวรรณ คำด้วง
ชื่อเรื่อง การใช้อาหารหยาบผสมที่ทำจากหญ้ารูซี่แห้งเสริมใบมันสำปะหลังหมักหรือแห้งเลี้ยงโคนม = The Use of mixed roughages from Ruzi Hay supplemented with cassava leaf silage or hay for dairy cows
หัวเรื่อง โคนม -- การเลี้ยง;โคนม -- อาหาร;หญ้ารูซี่;ใบมันสำปะหลัง
จำนวนหน้า ก-ณ, 89 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 51-58
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549