ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จิรพิพรรธ แพรไพศาล
ชื่อเรื่อง การจำแนกยีนที่ต้านทานต่อเชื้อ Escherichia coli สาเหตุของโรคท้องร่วงในลูกสุกรก่อนหย่านม = Identification of resistant gene against Escherichia coli causing diarrhea in pre-weaned pigs
หัวเรื่อง การติดเชื้อเอสเคอริเคียโคไล;สุกร -- โรค;การแสดงออกของยีน;ท้องร่วง;ยีน -- การจำแนก
จำนวนหน้า ฐ, 57 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 48-51
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549