ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัจฉรา ขยัน
ชื่อเรื่อง คุณภาพเนื้อและไขมันของไก่เบรสไก่โรคไอแลนด์เรดและไก่แม่ฮ่องสอนที่เลี้ยงด้วยอาหารไก่ไข่ = Meat and fat quality of bresse, Rhode island red and Maehongson chicken fed with laying hen diet
หัวเรื่อง ไก่ -- อาหาร;เนื้อไก่;ไขมัน
จำนวนหน้า ด, 128 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 108-123
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549