ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศิวพงษ์ ยะมะกะ
ชื่อเรื่อง ผลของอายุฆ่าและชนิดของกล้ามเนื้อต่อคุณภาพซากและเนื้อปลาเรนโบว์เทร้าต์ = Effects of slaughter age and muscle types on carcass and meat quality of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)
หัวเรื่อง ปลาเรนโบว์เทราต์ -- การเลี้ยง;ปลา -- การเลี้ยง;เนื้อปลา
จำนวนหน้า ณ, 112 แผ่น : ภาพประกอบ, กราฟ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [98]-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552