ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง เมธัส พัฒนกุล
ชื่อเรื่อง ผลการเสริมใบฝรั่งและใบคูนต่อการยับยั้งเชื้อ E.coli ในระบบทางเดินอาหารของสุกรหย่านม = Effects of psidium guajava linn and cassia fistula linn. leaf supplementation on inhibition of E. coli in digestive tract of weanling pigs
หัวเรื่อง เชื้อรา -- การควบคุม;เอสเคอริเคียโคไล
จำนวนหน้า ก-ท, 105 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89]-96
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552