ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปุณเรศวร์ รัตนประดิษฐ์
ชื่อเรื่อง ผลของข้าวเหนียวก่ำพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ดต่อคุณภาพเนื้อของสุกรขุน = Effects of glutinous purple rice cv. Kum Doi Saket on Meat quality of finishing pigs
หัวเรื่อง สุกร -- การเลี้ยง;ข้าวเหนียวดำ -- พันธุ์ถ้ำดอยสะเก็ด;ข้าวก่ำ
จำนวนหน้า ฒ, 77 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [66]-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554