ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ทฤษฎี คำหล่อ
ชื่อเรื่อง ผลของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อปฏิกิริยาไซโตทอกซิคเพื่อลดสเปิร์มที่มีโครโมโซมวายในน้ำเชื้อพ่อโคพันธุ์ชาโลเลย์ = Effect of Monoclonal Antibody on Cytotoxic reaction to reduce Y-Chromosome bearing sperm in Charolais bull semen
หัวเรื่อง โค -- การขยายพันธุ์;โค -- การสืบพันธุ์;อสุจิ;โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์
จำนวนหน้า ฑ, 63 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาสัตวศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [48]-52
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551