ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง รัชนีวรรณ กำจัด
ชื่อเรื่อง กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน บ้านสันคะยอม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Learning process of Youth in Sunkayom Village, Mueang District, Lamphun Province
หัวเรื่อง กลุ่มเยาวชนบ้านสันคะยอม;การเรียนรู้;เยาวชน -- ลำพูน
จำนวนหน้า ฎ,113 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 98-100
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549