ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นิตยา จันทร์ทอง
ชื่อเรื่อง ความต้องการรูปแบบการจัดการโครงการปลูกสบู่ดำเพื่อผลิตไบโอดีเซลในวิสาหกิจชุมชนของเกษตรกรในอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Farmers' needs for management pattern of jatropha cultivation project for production of biodiesel in community enterprises in Chai Prakan District,Chiang Mai Province
หัวเรื่อง สบู่ดำ (พืช);พืชพลังงาน -- การปลูก;เชื้อเพลิงไบโอดีเซล -- การผลิต;วิสาหกิจชุมชน -- ไชยปราการ (เชียงใหม่);การส่งเสริมการเกษตร -- ไชยปราการ (เชียงใหม่);เกษตรกร -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ญ, 106 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [87]-88
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552