ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Wel, Y. Ksor
ชื่อเรื่อง Insect species diversity in monocultuare and mixed culture of mungbean-upland rice, mungbean-corn, mungbean-sesame and mungbeam-sorghum = ความหลากหลายชนิดของแมลงในระบบปลูกถั่วเขียวอย่างเดียวและปลูกร่วมระหว่าง ถั่วเขียว-ข้าวไร่, ถั่วเขียว-ข้าวโพด, ถั่วเขียว-งา และถั่วเขียว-ข้าวฟ่าง Wel Y. Ksor
หัวเรื่อง Insect pests.;Insect-plant relationships.;Insects.;Insect rearing.
จำนวนหน้า x, 85 p.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 1994.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agriculture
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture)) -- Chiang Mai University.;Bibliography: p. 67-73.
ภาษา English
ปีการศึกษา 1994.