ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นุจนาจย์ งิดชัยภูมิ
ชื่อเรื่อง การฟื้นฟูการทำนาน้ำฝนโดยลดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกในชุมชนบ้านเขว้า อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ = Reviving rainfed lowland rice growing by reducing external input in Ban Khwao Community, Ban Khwao District, Chaiyaphum Province
หัวเรื่อง การทำนา -- บ้านเขว้า (ชัยภูมิ);ข้าว -- การปลูก -- บ้านเขว้า (ชัยภูมิ)
จำนวนหน้า ฎ,128 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร )) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103-107
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2555