ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง กมล พงษ์เขียว
ชื่อเรื่อง ผลของไซโตไคนิน จิบเบอเรลลินและวิตามินอี ต่อการเจริญเติบโตและคุณภาพผลของลำไยพันธุ์ดอ = Effect of Cytokinin Gibberellin and Vitamin E on growth development and quality of Longan Fruit cv. Daw
หัวเรื่อง ลำไย -- พันธุ์ดอ;ไซโตไคนิน;จิบเบอเรลลิน;วิตามินอี
จำนวนหน้า ก-ฒ, 91 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 83-87
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549