ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุภกิจ ไชยพุฒ
ชื่อเรื่อง ผลของระดับธาตุอาหารต่อการเจริญเติบโตของคะน้าจีนที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์ = Effects of nutrient levels on growth and development of Chinese kale planted in hydroponic system
หัวเรื่อง คะน้า -- การเจริญเติบโต;คะน้า -- การปลูก;การปลูกพืชในน้ำยา
จำนวนหน้า 108 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-86
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552