ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง อัครา สุทรารมณ์ลักษณ์
ชื่อเรื่อง การเก็บรักษาละอองเกสร และการผสมพันธุ์พืชกลุ่มกระเจียวและกลุ่มปทุมมา = Pollen storage and crossing of eucurcuma and paracurcuma ;Pollen storage and crossing of eucurcuma and paracurcuma
หัวเรื่อง กระเจียว -- การปรับปรุงพันธุ์;ปทุมมา -- การปรับปรุงพันธุ์;ละอองเกสร;การผสมพันธุ์พืช
จำนวนหน้า 93 หน้า : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-85
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549