ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุทามาส คุ้มชัย
ชื่อเรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมชั่วที่หนึ่งของพริกเผ็ดโดย ใช้ลักษณะเกสรเพศผู้เป็นหมัน = Improvement of F, Hybrid of chilli using male sterility
หัวเรื่อง พริก -- การปรับปรุงพันธุ์;พริก -- การปลูก
จำนวนหน้า ฏ, 89 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 72-80
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549