ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ธีรวุธ ปัทมาศ
ชื่อเรื่อง ผลของการควั่นกิ่งและไฮโดรเจนไซยานาไมด์ ต่อการแตกตาและคุณภาพผลของกีวีฟรุต = Effects of branch girdling and hydrogen cyanamide on bud break and fruit quality of Kiwifruit (Actinidia deliciosa C.F. liang et. A.R. furguson
หัวเรื่อง กีวีฟรุต -- การเจริญเติบโต;ไฮโดรเจนไซยานาไมด์
จำนวนหน้า 94 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 66-72
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552