ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Nawalage, Vineetha Kumuduni Cooray
ชื่อเรื่อง Adoption of Soil Conservation Measures in Mid Country Steep Land of Sri Lanka = การยอมรับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำในเขตพื้นที่ลาดชันภาคกลาง ประเทศศรีลังกา Vineetha Kumuduni Cooray Nawalage
หัวเรื่อง Soil conservation -- Sri Lanka;Soil stabilization -- Sri Lanka
จำนวนหน้า xv, 107 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2005
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural Systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture)(Agricultural Systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 96-103
ภาษา English
ปีการศึกษา 2005