ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรงค์ วงศ์ลังกา
ชื่อเรื่อง ผลของการฉายรังสีแกมมาต่อการเจริญเติบโตของหญ้านวลน้อย และหญ้ามาเลเซีย = Effects of gamma ray irradiation on growth and development of manila grass (Zoysia matrella) and tropical carpet grass (Axonopus compressus)
หัวเรื่อง การฉายรังสี;หญ้านวลน้อย -- การฉายรังสี;หญ้ามาเลเซีย -- การฉายรังสี
จำนวนหน้า ฐ, 119 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-114
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552