ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พัชราภรณ์ สุทนต์
ชื่อเรื่อง ผลของสารเคลือบผิวต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของผลลิ้นจี่พันธุ์จักรพรรดิ = Effect of surface coating on posthavest quality of lychee fruit cv. Chakraphat ;Effect of surface coating on posthavest quality of lychee fruit cv. Chakraphat
หัวเรื่อง ลิ้นจี่ -- การเคลือบผิว;ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา;ลิ้นจี่ -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
จำนวนหน้า 119 แผ่น : ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 106-113
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549