ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ปริญญาภรณ์ วิโรจน์สกุล
ชื่อเรื่อง การผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อต้านซีเอตินไรโบไซด์ เพื่อใช้ในการตรวจวัดซีเอตินไรโบไซด์ในพืช โดยวิธีเอนไซม์ลิงค์อิมมูโนซอร์เบนท์ = Monoclonal antibody production against zeatin riboside for detection in plant by enzyme linked immunosorbent assay
หัวเรื่อง โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์;แอนติบอดีย์;ฮอร์โมนพืช;สรีรวิทยาพืช
จำนวนหน้า ฏ, 79 แผ่น : ตาราง, ภาพประกอบ
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [67]-71
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552