ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง นริสรา ดอกสันเทียะ
ชื่อเรื่อง ผลของพาดคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของตาดอกและการเปลี่ยนแปลงไอเอเอและเอทิลีนในยอดใบของมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ = Effect of Paclobutrazol on flower bud differentiation and changes in IAA and Ethylene in shoot and leaf of mango cv. Chok Anan
หัวเรื่อง มะม่วง -- การขยายพันธุ์;มะม่วง -- การปลูก;มะม่วง -- พันธุ์โชคอนันต์
จำนวนหน้า ฎ, 56 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชสวน
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชสวน)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [48]-53
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551