ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Iskandar, Johan.
ชื่อเรื่อง An Evaluation of the shifting cultivating system of the Baduy society in West Jawa using system modeling = การประเมินระบบการทำไร่หมุนเวียนของชุมชนบาดุย ในเกาะชวาตะวันตก โดยใช้แบบจำลองระบบ Johan Iskandar.
หัวเรื่อง Shifting cultivation -- Java, West.
จำนวนหน้า xv, 154 leaves.
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University , 1991.
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School.;Chiang Mai University. Field of Agricultural Systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture)(Agricultural Systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 130-133
ภาษา English
ปีการศึกษา 1991.