ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วาสนา แจ่มกระจ่าง
ชื่อเรื่อง ความสำคัญของเวลาพ่นและประสิทธิภาพของสารฟีโนซาพรอป-พี-เอทิล กับ 2,4-ดี และช่วงเวลาการให้น้ำในนาหว่านน้ำตม = Relevancy of timing and effectiveness of fenoxaprop-p-ethyl and 2,4-D mixture and irrigation period in broadcast rice
หัวเรื่อง ยากำจัดวัชพืช;ข้าว -- การควบคุมวัชพืช;ข้าว -- การปลูก;นา
จำนวนหน้า ก-ณ, 107 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 81-84
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549