ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ลดาวัลย์ ตังวิวัฒนาธร
ชื่อเรื่อง ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวันปลูกและระดับไนโตรเจนต่อพัฒนาการ การเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวเหนียวก่ำ = Interaction between planting date and Nitrogen levels on development, growth and yield of Glutinous Purple Rice
หัวเรื่อง ข้าวเหนียวก่ำ -- การเจริญเติบโต;ข้าวเหนียวก่ำ -- การปลูก;ไนโตรเจน
จำนวนหน้า ณ, 104 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 70-74
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554