ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Ngo, Viet Cuong
ชื่อเรื่อง Farmer strategies for insect pest management in Litchi production systems in Vietnam = กลยุทธ์ของเกษตรกรสำหรับการจัดการแมลงศัตรูพืชในระบบการผลิตลิ้นจี่ในประเทศเวียดนาม Ngo Viet Cuong
หัวเรื่อง Litchi -- Vietnam;Litchi -- Diseases and pests -- Vietnam;Insect pests -- Integrated control
จำนวนหน้า xviii, 133 p. ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural Systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture)(Agricultural Systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. 123-130
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004