ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง พรรณี จิตตา
ชื่อเรื่อง ผลของปุ๋ยอินทรีย์และธาตุโพแทสเซียมในแร่หินเฟลด์สปาร์ต่อการเจริญเติบโตผลผลิตและคุณภาพเมล็ดของข้าวพันธุ์ กข 10 = Effect of organic fertilizer and potassium in feldspar on growth, yield and grain quality of rice. cv. RD10
หัวเรื่อง ข้าว -- การเจริญเติบโต;ข้าว -- ปุ๋ย;ปุ๋ยอินทรีย์;ปุ๋ยโพแทสเซียม;หินฟันม้า
จำนวนหน้า ก-ฎ, 54 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 38-41
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549