ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วิชุตา ต๊ะใจ
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่บ้านอาโยะใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Genetic diversity of local rice varieties at Ayomai Village, Mae Fah Luang District, Chiang Rai Province
หัวเรื่อง ข้าว -- พันธุ์;ข้าว -- พันธุ์พื้นเมือง;ข้าว -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
จำนวนหน้า ก-ฑ, 102 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [88]-92
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2551