ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง สุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์
ชื่อเรื่อง การทดสอบระบบการปลูกพืชแบบต่อเนื่องบนที่ดอนอาศัยน้ำฝนในระดับไร่นา
หัวเรื่อง ระบบการปลูกพืช -- จอมทอง (เชียงใหม่);นวัตกรรมทางการเกษตร -- จอมทอง (เชียงใหม่);โครงการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมป่าจอมทอง
จำนวนหน้า 92 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2533
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [68]-75
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2533