ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ศักดิ์ศิริ คุปตรัตน์
ชื่อเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างระยะพัฒนาการ การเจริญเติบโตผลผลิตคุณภาพเมล็ดและปริมาณสารประกอบฟีนอลิคของข้าวเหนียวก่ำพื้นเมือง = Relationship among developmental stages growth yield grain quality and phenolic content of local purple glutinous rice
หัวเรื่อง ข้าว -- การปลูก;ข้าว -- การเจริญเติบโต;ข้าว -- เมล็ดพันธุ์;ข้าวเหนียว -- พันธุ์พื้นเมือง
จำนวนหน้า ธ, 141 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [67]-69
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553