ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จุฑาทิพย์ เทพบุญ
ชื่อเรื่อง การตอบสนองต่อวันปลูกและความหนาแน่นของประชากรของพันธุ์ทานตะวันในสภาพเกษตรน้ำฝน
หัวเรื่อง ทานตะวัน;ทานตะวัน -- พันธุ์;ทานตะวัน -- วันปลูก;เกษตรน้ำฝน
จำนวนหน้า 73 แผ่น
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาพืชไร่
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาพืชไร่)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [57]-65
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2534