ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ดลนภา ศิริต๊ะ
ชื่อเรื่อง พลวัตรประชากรและประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนของแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในปุ๋ยหมัก = Population dynamics and N2-fixation efficiency of nitrogen-fixing bacteria in compost
หัวเรื่อง ปุ๋ยหมัก;การตรึงไนโตรเจน;แบคทีเรีย;จุลชีววิทยาทางการเกษตร
จำนวนหน้า ด, 154 แผ่น : ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) --มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [129-131]
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549