ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรคุณ ศรีวิชัย
ชื่อเรื่อง การใช้วัสดุปรับปรุงดินร่วมกับการปลูกพืชต้านการชะกร่อนเพื่อเพิ่มผลิตภาพของพืชผสมในระบบเกษตรน้ำฝนบนที่สูง = Use of soil conditioners and anti-erosive cultural practices to increase multiple crop productivity in highland rainfed agricultural system
หัวเรื่อง ดิน -- การทดสอบ;ดิน -- การกร่อน;ฟิสิกส์ของดิน
จำนวนหน้า ป, 93 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 80-81
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2553