ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Ho Thanh Ha
ชื่อเรื่อง Factors Affecting the Outbreak of Pine Caterpillar (Dendrolimus punctatus Walker) in Pine Forest of Thun Thien Hue Province, Vietnam = ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการระบาดของหนอนผีเสื้อในป่าสนจังหวัด เทอเทียนเว้ ประเทศเวียดนาม
หัวเรื่อง Pine caterpillar;Dendrolimus punctatus walker;Forest insects -- Control;Pine forest -- Vietnam
จำนวนหน้า xvii, 95 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2005
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural Systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture)(Agricultural Systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [90]-94
ภาษา English
ปีการศึกษา 2005