ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง หนุ่ม สมบุญลาภ
ชื่อเรื่อง การบูรณการระบบภูมิสารสนเทศและตารางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการจัดการทรัพยากรที่ดินแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ = Integration of Geo-informatics system and sufficiency economic matrix for participatory land resource management of Keud Chang Tambon Administrative Organization, Mae Taeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลกึ้ดช้าง;การสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ;การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจดิน -- แม่แตง (เชียงใหม่). ตำบลกึ้ดช้าง;ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ดิน
จำนวนหน้า ด, 170 แผ่น : ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 165-169
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2552