ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง จรวยพร ซาวขัด
ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรที่ดินของบ้านงาแมงและขุนสาบ ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Utilization and management of Land Resource at NgaMang and Khun Saab Villages, Mae Saab Sub-district, Samoeng District, Chiang Mai Province
หัวเรื่อง การใช้ที่ดิน -- สะเมิง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สาบ;การใช้ที่ดินในชนบท -- สะเมิง (เชียงใหม่). ตำบลแม่สาบ;ที่ดินเพื่อการเกษตร;การจัดการดิน
จำนวนหน้า ฑ, 131 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง, แผนที่
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น 103-106
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549