ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง วรยุวัน ชวนไชยสิทธิ์
ชื่อเรื่อง ลักษณะเฉพาะของเชื้อแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในเนื้อเยื่อกล้วยไม้สกุลหวายที่ปลูกโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ = Characteristics of inoculated endophytic N2-fixing bacteria in dendrobium sp. plantlets tissue culture
หัวเรื่อง แบคทีเรีย;การตรึงไนโตรเจน;กล้วยไม้ -- การเลี้ยง
จำนวนหน้า ก-ฐ, 103 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [89]-94
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2549