ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง Le Truong Giang
ชื่อเรื่อง Productivity and economic return of row seeder in the dry season rice production system, Can Tho Prince of Vietnam = ผลิตภาพและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของเครื่องหยอดข้าวในระบบการผลิตข้าวฤดูแล้ง จังหวัดคันเธอ ประเทศเวียดนาม
หัวเรื่อง Rice -- Economic aspects;Rice -- Implements and machinery -- Economic aspects
จำนวนหน้า xvi, 84 p. : ill., table
พิมพลักษณ Chiang Mai : Graduate School, Chiang Mai University, 2004
ผู้แต่งร่วม Chiang Mai University. Graduate School;Chiang Mai University. Field of Agricultural Systems
โน้ต Thesis (Master of Science (Agriculture)(Agricultural Systems)) -- Chiang Mai University;Bibliography: p. [80]-83
ภาษา English
ปีการศึกษา 2004