ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

รายละเอียด

รายละเอียด
ผู้แต่ง ฐปรัฏฐ์ สีลอยอุ่นแก้ว
ชื่อเรื่อง การประเมินความหลากหลายของชนิดพันธุ์ไม้และศักยภาพการสะสมคาร์บอนในระบบนิเวศป่าไม้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านหนองเต่า อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Assessment of plant species diversity and carbon sink potential in forest ecosystems with participation of Nong Tao community, Mae Wang district, Chiang Mai province
หัวเรื่อง ระบบนิเวศ;ป่าไม้และการป่าไม้ -- แม่วาง (เชียงใหม่);การสำรวจป่าไม้ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
จำนวนหน้า ธ, 326 แผ่น : ภาพประกอบ, ตาราง
พิมพลักษณ เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย;มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
โน้ต วิทยานิพนธ์ (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;บรรณานุกรม: แผ่น [314]-325
ภาษา ไทย
ปีการศึกษา 2554